Sponsoring

MedSchool is een bedrijf dat internet-nascholing in opdracht vervaardigt. Onze nascholingen worden, tenzij anders vermeld, bekostigd door unrestricted grants van opdrachtgevers. Dat wil zeggen dat een opdrachtgever betaalt, zonder daarvoor enigerlei invloed te krijgen op de inhoud van de nascholing. De MedSchool-redactie staat borg voor een evidence-based content die volgens de laatste standaarden vervaardigd is.

MedSchool accepteert geen banners of advertenties. De inhoud is vrij van externe invloeden. Indien van een partij grants zijn ontvangen t.b.v. het ontwikkelen van de nascholing, wordt deze partij vermeld. Dit houdt niet in dat deze partij ook inhoudelijk invloed heeft gehad op de cursus.

MedSchool publiceert informatie voor artsen. Daarvoor wordt een registratiesysteem gehanteerd, dat strikt gescheiden wordt gehouden van enige andere database. Persoonsgegevens uitwisseling vindt op geen enkele manier plaats, met uitzondering van het aanmelden bij GAIA voor accreditatiepunten.

MedSchool is niet bedoeld voor patienten of clienten. Informatie op de MedSchool website mag nooit een bezoek aan een arts vervangen.

MedWeb NL
MedWeb is het platform voor de Nederlandse arts. U vindt er uiteenlopende informatie waaronder de vacaturebank voor artsen.
MedWeb DevLab
Bent u op zoek naar een webbouwbedrijf voor uw praktijk of voor uw organisatie? Klik hier en stel u op de hoogte van de mogelijkheden.>